Posts

ban-chung-cu-an-binh

Thỏa thuận thỏa đáng về phí dịch vụ chung cư trước khi ký hợp đồng

Vấn đề tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân sở hữu có lẽ là chẳng bao giờ có thể chấm dứt được. Tại nhiều khu chung cư, những vụ tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân sở hữu diễn ra thường xuyên và chủ yếu tập trung ở mức thu phí […]